Nya rapporter

Högskoleverkets arbete presenteras i vår rapportserie som funnits sedan Högskoleverkets bildades 1995.

Årsrapport om universitet och högskolor


Högskoleverket har i uppdrag att sammanställa statistiska uppgifter för alla landets universitet och högskolor. Det gör vi i en årsrapport för universitet och högskolor.
Läs mer om årsrapporterna
Senast uppdaterad: 2012-02-29
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se