www.hsv.se

Lars Haikola

Universitetskansler från och med 16 augusti 2010
Anders Flodström

Intervju med Lars Haikola

"Jag tror på ett nära samarbete med universiteten och högskolorna"
Lars Haikola har utsetts som ny universitetskansler och chef för Högskoleverket. Han är doktor i religionsfilosofi ochkommer närmast från tjänsten som rektor för Campus Helsingborg vid Lunds universitet och har tidigare varit rektor för Blekinge tekniska högskola.
 
Vilken är Högskoleverkets viktigaste uppgift?
— Högskoleverket har en oerhört viktig uppgift för att den högre utbildningen i Sverige ska hålla en hög kvalitet. Nu när universitetens och högskolornas frihet ökar, ökar också behovet av kontroll. För att Högskoleverket ska kunna sköta sin uppgift tror jag på ett intimt och nära samarbete med högskolorna. Det nya utvärderingssystemet är givetvis en prioriterad fråga. Riksdagen har fattat beslut om inriktningen, så nu gäller det för oss att arbeta fram och sjösätta det nya systemet.
 
Vad kan du tillföra med din bakgrund?
Jag ser fram emot att bli universitetskansler och få leda Högskoleverkets arbete. Jag ser det som en stor fördel att jag tidigare har haft ett nära samarbete med verket inom flera olika områden, bland annat som ledamot i verkets provråd/tillträdesråd och som expert och ordförande i ett hundratal utbildningsutvärderingar. En annan bra erfarenhet är att jag inte bara har varit en akademisk ledare utan att jag även varit chef för en administrativ enhet, säger Lars.

Tidigare bakgrund


Lars Haikola disputerade 1977 i religionsfilosofi vid Lunds universitet på en avhandling om filosofen Ludwig Wittgenstein. Mellan 1993 och 1995 var Lars prefekt vid teologiska institutionen vid Lunds universitet. Han har varit rektor vid flera högskolor; Lärarhögskolan i Malmö 1995-1998, Blekinge tekniska högskola 2001-2007 och Campus Helsingborg vid Lunds universitet 2007-2010. Under perioden som rektor vid BTH var Lars också vice VD för Telecom City i Karlskrona. Mellan 2003 och 2009 var han ledamot i Skolverkets insynsråd.
I december 2008 blev Lars Haikola utsedd av regeringen att leda sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar till Linnéuniversitetet.

Lars har under många år haft ett nära samarbete med Högskoleverket, bland annat som ordförande i flera av verkets bedömargrupper för olika utbildningsutvärderingar. Under åren 1998 och 2005 var han ordförande för Rådet för högre utbildning vid Högskoleverket. Lars har också varit ledamot i Högskoleverkets provråd/tillträdesråd.

Senast uppdaterad: 2011-02-28
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se