Organisation

Högskoleverket bildades 1995 och leds av en universitetskansler.

150 anställda


Här ser du hur Högskoleverkets organisation är uppbyggd. Myndigheten har cirka 150 anställda, fördelade på sju avdelningar och universitetskanslerns stab. Nedan kan du läsa mer om avdelningarna.

Insynsråd


Högskoleverket har även ett insynsråd, som gör det möjligt för regeringen och enskilda medborgare att ha insyn i myndighetens verksamhet.
Organisationsschema för Högskoleverket

Universitetskanslern


Högskoleverkets chef har titeln universitetskansler.

Vid Högskoleverket finns också en ledningsgrupp. Vid ledningsgruppens sammanträden deltar universitetskanslern, den seniora rådgivaren, stabschefen och samtliga avdelningschefer. Universitetskanslern är ordförande. Planeringssekreteraren förbereder, deltar i och dokumenterar sammanträdena.

Syftet med ledningsgruppens sammanträden är att utbyta information, utveckla gemensamma policies för verket samt diskutera strategiska frågor. Ledningsgruppens sammanträden är emellertid inte något forum för formellt beslutsfattande i enskilda ärenden.

Universitetskanslerns stab

 • fördelar inkommande ärenden på avdelningarna
 • administrerar insynsrådets arbete
 • ansvarar för strategiska frågor, till exempel verksamhetsplan och budget.

Medarbetare i universitetskanslerns stab samt senior rådgivare »

Administrativa avdelningen


ger stöd till Högskoleverket i administrativa frågor.

Medarbetare på administrativa avdelningen »

Analysavdelningen

 • samlar in och analyserar statistik om svenska universitet och högskolor
 • ansvarar för Sveriges officiella statistik om högskolan
 • bevakar och analyserar universitet och högskolor och dess omvärld i Sverige och utomlands
 • ansvarar för antagningsreglerna 
 • ansvarar för högskoleprovet
 • genomför utredningar på högskoleområdet
 • främjar jämställdhet inom högskolan.

Medarbetare på analysavdelningen »

Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

 • bedömer avslutade utländska utbildningar
 • gör behörighetsbedömningar och utfärdar behörighetsbevis till personer med utländsk lärarutbildning
 • bedömer om utländska universitet och högskolor håller tillräckligt hög kvalitet för att studenterna ska få studiemedel för studier där.

Medarbetare på avdelningen för bedömning av utländsk utbildning »

Informationsavdelningen

 • informerar om universitets- och högskoleutbildning i Sverige och utomlands
 • informerar om Högskoleverkets verksamhet och resultat
 • ansvarar för Högskoleverkets bibliotek.

Medarbetare på informationsavdelningen »

IT-avdelningen


stöder verksamheten i IT-frågor.  

Medarbetare på IT-avdelningen »

Juridiska avdelningen

 • granskar universitet och högskolor
 • bevakar studenternas rättssäkerhet
 • arbetar fram underlag så att Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd kan fatta beslut i olika frågor
 • ger ut Högskoleverkets författningssamling.

Medarbetare på juridiska avdelningen »

Utvärderingsavdelningen

 • kvalitetsgranskar universitets och högskolors utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • gör examenstillståndsprövningar, det vill säga avgör om en utbildningsanordnare får ge examen i ett visst huvudområde
 • prövar rätt till examen på forskarnivå inom ett visst område.

Medarbetare på utvärderingsavdelningen »

Senast uppdaterad: 2011-03-25
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se