Utvärdering

Sammanlagt deltog 253 personer på konferensen, varav 5 stycken ingick i projektgruppen. Sammanlagt har 144 personer besvarat enkäten, dvs. 58 procent (om man undantar projektgruppens medlemmar).

Läs sammanställningen av deltagarnas enkätsvar »PDF

Senast uppdaterad: 2010-09-29
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se