Jämställdhetsseminarier

Här samlar vi information från de seminarier och workshops som Högskoleverket anordnar kring ämnet jämställdhet.

Jämställdhetsarbete i industri och akademi (19 april 2010)


De gemensamma utmaningarna och möjligheterna när det gäller rekrytering och befordran/utveckling av kvinnor på tekniska högskolor och i industri var temat på en workshop anordnad av Högskoleverket och KTH den 19 april 2010.

Läs mer om workshopen om jämställdhetsasrbete i industri och akademi »

Seminariet Kunskap och kvalitet (våren 2009)


Högskoleverket genomförde en serie seminarier i samarbete med tre lärosäten.

Seminarierna har fokuserat på tre perspektiv

  • ojämn könsfördelning bland studenterna,
  • bristen på jämställdhet i akademiska karriärer samt
  • det ojämställda akademiska arbetslivet.

Läs mer om seminariet Kunskap och kvalitet »

Senast uppdaterad: 2010-07-06
Kontaktperson: Jean-Pierre Zune, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se