Från kulturkrock till verktyg att upptäcka fusk

Intresset var stort och diskussionerna stundtals livliga på konferensen om disciplinära åtgärder mot studenter den 21 september 2012.
Högskoleverkets chefsjurist Christian Sjöstrand, inledde konferensen med att betona att de flesta lärosäten är överens om att förebyggande arbete är viktigast för att stävja fusk.

Att förstå kinesiska studenter


Anette Wikström, universitetslektor vid Linköpings universitet, hade besökt Kina för att förstå varför uppsatsen och skrivandet ofta ställer till det för studenter från framför allt Asien. Genom att delta i lektioner och samtala med studenter och lärare, kom följande fram:
  • Att lära sig utantill premieras på kinesiska lärosäten.   
  • Det är fler föreläsningar per vecka och man ger mer handfast hjälp åt studenter vid de kinesiska universitet hon har besökt. Det kan göra mötet med svenska universitet problematiskt för en del kinesiska studenter.
  • Det kan behövas sommarkurser på grundläggande nivå och introduktion till det svenska akademiska systemet.

Disciplinnämnder


Ingvar Gunnarsson, tidigare ledamot vid Stockholms universitets disciplinnämnd, underströk vikten av att grundad misstanke om fusk anmäls till disciplinnämnden och att studenten kallas till nämndens sammanträde.  

Textjämförelsetjänster


Lars-Erik Nilsson, universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, gick igenom för- och nackdelar med textjämförelsetjänster. Varje användningssätt har i praktiken sina problem — studenten kan exempelvis använda verktyget själv för att tvätta sina texter.

Komma åt fusket


Johan Andersson från Mälardalens högskola och Therese Kruse från Södertörns högskola delade med sig av hur de arbetar med att komma åt fusk på respektive lärosäte.

De orsaker till fusk som studenterna anger är bland annat extraarbete, sjukdom och jobbiga situationer i familjen.  Lärarna i sin tur brukar uttrycka besvikelse och att studenterna borde ha förstått bättre än att plagiera. De kan även reagera på att studenterna får studera under själva utredningstiden, då det kan uppstå en känslig situation mellan lärare och student.

Livlig paneldebatt 


Frågorna i den avslutande paneldebatten handlade bland annat om ifall avstängning verkar avskräckande, om lärosätena ska ta allt ansvar eller om grundskolan och gymnasieskolan också har ansvar för att jobba förebyggande, samt om hederskoder kan vara ett sätt att komma åt fusk. 

Paneldeltagarna menade att hårdare tag är fel väg att gå. Man bör inte begränsa sig till att vara tuff mot fuskare utan också mot orsakerna till fusket. Ett av målen för utbildningen är analytisk förmåga. Därför bör man inte enbart lägga vikt vid det akademiska skrivandet.

Senast uppdaterad: 2012-10-01
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se