Tidigare k

onferenser och seminarier

Här hittar du de konferenser och seminarier som Högskoleverket har anordnat.
2012

Det nya utvärderingssystemet — vision och verklighet


Högskoleverket bjöd in landets universitets- och högskolerektorer och kvalitetsansvariga till en avstämning av det nya kvalitetsutvärderingssystemet onsdagen den 26 september 2012.

Mer information om konferensen »

Disciplinära åtgärder mot studenter


Högskoleverket bjöd in ledamöter i disciplinnämnder och andra med särskilt intresse för frågor kring disciplinregler till en endagskonferens fredagen den 21 september 2012.

Mer information om konferensen »

Kunskapssamhället — en illusion? 30 maj–1 juni


Högskoleverket arrangerade tillsammans med Göteborgs universitet en konferens den 30 maj — 1 juni 2012.

Mer information om konferensen »

2011

Rättssäkerhet, 27 oktober


Högskoleverket juridiska avdelning anordade en konferens om rättssäkerhet torsdagen den 27 oktober 2011.

Mer information om konferensen »

Kårdagen, 6 oktober


Högskoleverkets informationsdag för kåraktiva genomfördes torsdag den 6 oktober 2011 i Stockholm.

Mer information om kårdagen »

Högskoleprovet, 1 juni


Högskoleverket bjöd in företrädare från landets universitet och högskolor att diskutera högskoleprovet. Konferensen ägde rum den 1 juni 2011.

Mer information om högskoleprovskonferensen »

Informatörskonferensen, 18-19 maj 2011


En konferens på temat kommunikation och information för dig som jobbar med information och kommunikation i någon form inom högskolesektorn. Arrangeras tillsammans med en högskola eller ett universitet.

Mer information om informatörskonferensen »

NQF och Bolognaprocessen — en konferens för förankring och dialog, 15 april 2011


Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan bjuder in till en konferens om det svenska kvalifikationsramverket (NQF) och Bolognaprocessen.

Mer information om konferensen »

Seminarium om fundraising, 7 april 2011


Högskoleverket arrangerade den 7 april 2011 ett seminarium om så kallad fundraising. Syftet var i första hand att diskutera vad som egentligen avses med fundraising i Sverige, men var också ett tillfälle till erfarenhetsutbyte.

Se dokumentation från seminariet »

Högre utbildning formar individ och samhälle, 14-16 mars 2011


Tillsammans med Malmö högskola och Lunds universitet anordnade Högskoleverket en konferens i Malmö på temat Betydelsen av högre utbildning för individ och samhälle. Den ägde rum den 14-16 mars 2011. 

Mer information om konferensen »

2010

På väg mot en ny utbildning? — Värdemönster och vetenskapssyn inom kiropraktik och naprapati, 21 september

Till dokumentation från konferensen »

Antagning till högre utbildning, 8 juli


Seminarium om antagningsfrågor under Almedalsveckan på Gotland, Visby

Mer information om konferensen antagning till högre utbildning »

Jämställdhetsseminarier, 19 april 2010


Här samlar vi information från de seminarier och workshops som Högskoleverket anordnar kring ämnet jämställdhet.

Mer information om jämställdhetsseminarier »

Senast uppdaterad: 2012-06-04
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se