Högskoleverket läggs ned vid årsskiftet 2012/2013

Den 1 januari 2013 flyttade verksamheten i de tre myndigheterna Högskoleverket, Internationella programkontoret och Verket för högskoleservice över till två nya myndigheter: Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) och Universitets- och högskolerådet.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för:

  • antagningsregler* och antagning till högskola,
  • högskoleprovet och information om högskolestudier*,
  • bedömning av utländsk utbildning (från både Högskoleverket, VHS och Myndigheten för yrkeshögskolan)*,
  • information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten inom hela utbildningsområdet,
  • nordisk och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning inför EU:s uttagningsprov,
  • motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främja breddad rekrytering.
* Hela eller delar av verksamheten överförs från Högskoleverket till den nya myndigheten.

Läs mer om de nya myndigheterna (nytt fönster) »

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) ansvarar för:

  • kvalitetsutvärdering av högre utbildning samt examenstillståndsprövning,
  • tillsyn av universitet och högskolor i Sverige,
  • uppföljning och analys.
Denna verksamhet bedrivs för närvarande av Högskoleverket och överförs till den nya myndigheten.

Läs mer om de nya myndighterna (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2013-01-15
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se