Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-11-30

Lunds universitet för långsamt med bedömning av examensarbete


Lunds universitets har dröjt för länge med att kommentera och bedöma ett examensarbete på en civilingenjörsutbildning. Detta har inte varit förenligt med skyndsamhetskravet i 7 § förvaltningslagen.
Läs beslutetPDF
2010-11-30

Viktigare tillsynsbeslut 2008-2009


En doktorands rätt till handledning upphör inte automatiskt och man kan låta  studenter på psykologprogrammet  betala en del av kostnaderna för egenterapi själva. Det är två av besluten i rapporten där viktiga beslut grundade på anmälningar från främst studenter presenteras.  
Läs mer om rapporten
2010-11-26

Ny antologi om undervisning på engelska


Engelskan har blivit ett vanligt inslag i högre utbildning. Att inte låta språkbytet gå ut över kvaliteten i undervisningen är en utmaning för högskolan, dess lärare och studenter. Antologin innehåller presentationer från en konferens som Högskoleverket anordnade 2009 om språkval och pedagogik.
Ladda ner rapporten
Se även dokumentation om konferensen om undervisning på engelska
2010-11-24

Rusningen till högskolan avstannar


Den här hösten har färre nya studenter börjat på universiteten och högskolorna. Allra mest minskade antalet nybörjare på civilekonomprogrammen och socionomprogrammen. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2010-11-19

Otydlig kursplan vid Örebro universitet


En student vid Örebro universitet har anmält lärosätet för att en kurs skulle examineras med en salstentamen utan förvarning. Högskoleverket påpekar att det är relativt stor skillnad mellan  salstentamen och hemtentamen. Universitetet bör förtydliga kursplanen så att man kan förutse vilken skriftlig tentamensform som kommer att användas.
Läs beslutet »PDF
2010-11-18

Högskoleverket på tillsynsbesök på Stockholms universitet


— Tillsynsbesöken ska ses som ett led i lärosätenas utvecklingsarbete. Alla tillsynsbesök läggs upp likadant. Verket besöker registrator och studentavdelning, två institutioner och studentkåren, säger Eva Westberg.
Följ besöket på Stockholms universitet i senaste numret av StudenträttPDF
2010-11-17

Lic.- och doktorsexamensrätt i historisk osteologi ifrågasatt


Högskoleverket ifrågasätter tillståndet att utfärda licentiat- och doktorsexamen i historisk osteologi i Lund. Vid en fördjupad granskning 2009 ifrågasatte verket utbildningens kvalitet på grund av otillräckliga lärarresurser. Universitetet fick sedan ett år på sig att åtgärda bristerna. Bedömningen har gjorts utifrån de krav som ställs i högskolelag och högskoleförordning och utifrån verkets utarbetade kvalitetsaspekter. De sakkunnigas bedömning är att den ursprungliga kritiken mot utbildningen kvarstår. Högskoleverket instämmer i bedömningen.
Läs beslutet »PDF
2010-11-17

Se ditt högskoleprovsresultat på studera.nu


Den 23 oktober skrev cirka 45 000 personer högskoleprovet. Nytt för i höst är att deltagarna från och med idag själva kan hämta sitt provresultat på studera.nu. Tidigare skickades resultatet med post. Man kan även se sina resultat från de senaste fem åren.
Hämta provresultatet här (nytt fönster) »
Läs mer om de digitala resultatbeskeden i senaste numret av Nyheter & Debatt (s. 5) »PDF
2010-11-16

Uppföljning av tillsynsbesök på BTH 2006


Högskoleverket vill senast den 15 december 2010 ha en ny redovisning från Blekinge tekniska högskola. Verket vill  bland annat veta vad som gjorts med anledning  av att BTH inte helt uppfyller kravet i Högskoleverkets föreskrifter om att ha riktlinjer för uppdragsutbildningen.
Läs beslutet »PDF
2010-11-16

Anders & Måns grillar Framtidspanelen


Anders & Måns ställer frågor om högskolan till Framtidspanelen på Sacos studentmässa den 18-19 november i Stockholm. Framtidspanelen består av sju olika organisationer och tar upp frågor som rör högskolestudier och arbetsmarknad.
Läs mer på studera.nu (nytt fönster) »
2010-11-15

Frågor till utbildningsministern


Jan Björklund i Nyheter&Debatt: "Vi lever i globaliseringens tid vilket innebär en ny konkurrens. Vi tävlar nu med hela världen om de bästa studenterna, lärarna och forskarna. Att hitta ett sätt vara attraktiv i den konkurrensen är den största utmaningen framöver."
Läs intervjun med Jan Björklund
Ladda ner Nyheter&Debatt nr 7PDF
2010-11-15

Felaktig siffra om nybörjare i högskolan


I en analys om nybörjare på högskolan läsåret 2009/10, som Högskoleverket publicerade den 28 oktober, förekom felaktiga uppgifter från SCB när det gäller andelen inresande nybörjare på generella program. Uppgifterna har nu uppdaterats och det innebär att andelen inresande är högre och andelen svenska nybörjare är lägre än vad som framgick i den tidigare analysen.
Till den uppdaterade analysen om nybörjare på högskolan »PDF
2010-11-11

Arbetet med det nya kvalitetssäkringssystemet - en utmanande uppgift


"Det är självklart att kvalitetssäkringssystemet ska fokusera på resultat av utbildningen. Det ger en betydande stabilitet att utvärdera mot de mål som högskolelag och examensbeskrivningar anger, " säger Lars Haikola i senaste numret av Nyheter&Debatt.
Läs ledaren i Nyheter&Debatt
Ladda ner senaste numret av Nyheter&DebattPDF
2010-11-10

Bra att veta om högskolestudier


Högskoleverkets nya broschyr Bra att veta om högskolestudier vänder sig till avgångsgymnasister och andra som funderar på högskolestudier. Broschyren ersätter Destination: högskolan. Bra att veta om högskolestudier kommer från tryck vecka 46 och skickas då till dem som tidigare fått Destination: högskolan. Övriga är välkomna att beställa den via vår webbshop.
Ladda ner Bra att veta om högskolestudier »PDF

Beställ broschyr via webbshopen (nytt fönster) »


2010-11-09

Högskoleverket föreslår:
Högskolestatus för naprapat- och kiropraktorutbildning


Kiropraktor och naprapat bör bli skyddade yrkestitlar som uppnås genom specialistutbildning på högskolenivå. Det skriver Högskoleverket i ett förslag till regeringen. Förslaget är ett lyft för studenterna som i dag måste betala terminsavgifter för naprapat- och kiropraktorutbildningen.
Läs pressmeddelandet
2010-11-08

Studera.nu finns på tre mässor om utbildning under november


Högskoleverket och Verket för högskoleservice samarbetar på tre mässor i höst. Kunskap & Framtid hålls den 11-13 november i  Göteborg. Den 18-19 november respektive den 24 hålls Saco studentmässa i Stockholm och Malmö.
Läs mer om mässorna på studera.nu (nytt fönster) »
2010-11-02

Mittuniversitetet får kritik


Högskoleverket kritiserar Mittuniversitetet för att man inte gett studenterna på en distanskurs tillräckligt preciserat besked om hur examinationen skulle gå till. Universitetet bör se över kursplanen.
Läs beslutetPDF