Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-03-30

Ja till läkarutbildning i Örebro


Idag har Högskoleverket beslutat att godkänna Örebro universitets ansökan om att få examinera läkare. Förutsättningarna för en läkarutbildning där är mycket goda.
Läs pressmeddelandet om läkarutbildningen
2010-03-25

Tillsynsbesök på Konstfack


I verkets rapport framgår bl.a. att handläggningstiden för ärenden om anstånd och studieuppehåll varit korta medan handläggningstiden för examensärenden varit för lång.
Till rapportenPDF
2010-03-24

Antalet utländska studenter har tredubblats på tio år


Drygt 24 000 utländska studenter började studera i den svenska högskolan förra läsåret. Det innebär att var fjärde nybörjare var en utländsk student. Många kom  från Kina och Pakistan. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Läs pressmeddelandet på SCB:s webbplats
2010-03-24

Granskningen av högskolornas kvalitetsarbete upphör


Idag publiceras Högskoleverkets sista granskning av högskolornas kvalitetsarbete. Åtta högskolor har granskats och två av dem når den högre nivån A. Sedan 2008 har 23 av 49 lärosäten granskats — bara fem har nått den högre nivån.
Läs pressmeddelandet om högskolornas kvalitetsarbete
2010-03-22

Anders Flodström om regeringens förslag:
Nu är vi på väg


— Det låter lovande att regeringen, enligt det faktablad som ligger ute på deras webbplats, återgått till att definiera resultat med att utbildningarna säkerställer att studenterna når examensmålen, säger Anders Flodström om propositionen "Fokus på kunskap — kvalitet i den högre utbildningen".
Läs Anders Flodströms kommentar till propositionen
2010-03-18

Programmet är klart för informatörskonferensen


Nu är programmet klart för informatörskonferensen i Stockholm den 6-7 maj. Det skickas även i tryckt form till kommunikationsansvariga vid landets universitet och högskolor. Sista anmälningsdag är den 6 april.
Läs programmetPDF

Anmäl dig


2010-03-18

"De här delarna står jag inte bakom"


Jag vill förtydliga vad det är i regeringens förslag jag inte kan stå bakom skriver Anders Flodström.
Läs hela artikeln
2010-03-17

Bedömningsansökningar från 133 länder


Varje år sammanställer Högskoleverket statistik över bedömningar av utländska högskolexamina.
— Mängden ansökningar har ökat kraftigt de senaste åren men minskade något under 2009, säger Lars Petersson på bedömningsavdelningen.
Läs mer i Nyheter & Debatt nr 2PDF
2010-03-15

Webbanmäl dig till höstens kurser


Nu är webbanmälan öppen till höstens kurser och program. Anmäl dig på webbplatsen studera.nu
Till studera.nu
2010-03-11

Anders Flodström oroad över kommande propositioner


Under våren presenteras tre propositioner som är avgörande för den svenska högskolan; studieavgifter, ökad frihet för högskolorna och ett nytt utvärderingssystem. Universitetskanslern är kritisk till delar av innehållet i dessa.
Läs hela artikeln av Anders Flodström
2010-03-10

Utbildningarna som lättast leder till jobb


För dem som börjar studera till biomedicinsk analytiker i höst väntar en ljus arbetsmarknad. Även yrkeslärare och högskoleingenjörer kan räkna med att snabbt få jobb. Bland naturvetare, ekonomer och socionomer kommer det däremot att utbildas fler än som efterfrågas.
Läs pressmeddelandet
2010-03-02

Sjuksköterskeutbildningar får tillbaka examensrätten


Karolinska institutet, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde kan börja utbilda sjuksköterskor igen. Högskolorna har förnyat utbildningarna och de håller nu en hög kvalitet. Även Örebro universitet får tillbaka examensrätten för biomedicinsk analytiker.
Läs pressmeddelandet
2010-03-02

Inte rimligt att bortsorteras på grund av kön


Högskoleverket ser gärna att möjligheten att använda kön som skiljekriterium vid lika meriter tas bort. Det har fått orimliga effekter vid antagningen till högskolan.
Läs remissvaretPDF
2010-03-01

Rekordmånga studenter i högskolan


Under 2009 var det fler helårsstudenter på våra universitet och högskolor än någonsin tidigare, nästan 300 000. Dessutom redovisar högskolorna ett historiskt överskott på två miljarder kronor.
Läs pressmeddelandet om rekordmånga studenter