Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-07-27

Utlandsstudier vanligast bland arkitekter


Av dem som tog sin första examen 2007/08 hade i genomsnitt 14 procent studerat utomlands. Störst andel fanns bland examinerade arkitekter, 47 procent. Därefter kom de med juristexamen, 39 procent.
Läs mer i kapitlet Internationell mobilitet
Läs även om Bolognaprocessen
2009-07-22

Lärosätena måste själva undersöka kvaliteten


För att utveckla högskolan måste utbildningsanordnarna själva undersöka vad examinerade studenter tyckte om sin utbildning och vilken nytta de har haft av sin kunskap. Det görs nästan aldrig i dag. Det skriver ordföranden i DIK-facket för akademiker i UNT den 20 juli. I artikeln hänvisar hon  till Högskoleverkets rapport Granskning av kvalitetsarbete vid nio lärosäten 2009:8 R.
 
Till rapportenPDF
2009-07-22

Dåliga villkor för utländska doktorander


De dåliga villkor som gäller för utländska doktorander försvagar Sverige som forskarnation, skriver Lars Abrahamsson, Martin Persson och Rikard Lingström i UNT den 21 juli. I sin artikel hänvisar de till Högskoleverkets rapport 2009:14 R.
 
Till rapportenPDF
2009-07-22

Konferens om bedömningsfrågor


Välkommen till Högskoleverkets Erkännandekonferens 2009 på City Conference Centre, Stockholm. Du som arbetar med frågor som rör utländsk högre utbildning — boka in den 5 — 6 november! För mer information se www.hsv.se/erkannandekonferens
Läs mer
2009-07-15

Allt jämnare könsfördelning bland lärare och forskare


Det pågår en utveckling mot jämnare könsfördelning bland lärare och forskare. I mitten av 90-talet var ca 30 procent av lärarna och forskarna kvinnor. År 2008 var andelen kvinnor 42 procent.
Läs mer i kapitlet Lärare och forskare
2009-07-14

Kvinnor och män i högskolan


Högskolan är inte jämställd skriver Delegationen för jämställdhet i högskolan på Svenska Dagbladets debattsida (13 juli 2009). Mer läsning om jämställdhet i högskolan finns i Högskoleverkets rapport 2008:20.
Till rapportenPDF
2009-07-10

Hälften av de adjungerade lärarna finns inom medicin


År 2008 fanns det ca 1 100 adjungerade lärare vid universitet och högskolor, varav hälften inom medicin och teknik. Av dessa fick drygt 800 hela sin lön från annan arbetsgivare än lärosätet. Lärosäten får alltså ett stort tillskott av forskning och undervisning som de inte har lönekostnader för.
Läs mer
2009-07-08

Växa som student


Du glömmer väl inte att anmäla dig till konferensen "Växa som student" den 17-18 september 2009 på Gotland. Temat för konferensen är "Hur skapar man en grundutbildning för hela studenten? Hur bör 2000-talets utbildning se ut för att studenten ska växa?"
Läs mer
2009-07-06

Högskoleverket håller dig uppdaterad


Du som är intresserad av vad Högskoleverket gör kan ta del av vår information på flera sätt. Genom att anmäla intresse här på webbplatsen kan du skapa en egen prenumeration på nyheter inom olika ämnesområden och på nyhetsbrev.
Läs mer
2009-07-03

Vanligast med utlandsstudier i Europa


De vanligaste utlandsstudierna för de svenska studenterna sker i något land i Europa. Nära två av tre utresande studerar i Europa, främst Storbritannien, Danmark och Spanien.
Läs mer i kapitlet Internationell mobilitet (sid 56, Högskoleverkets årsrapport)
Läs även om Bolognaprocessen