Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2009-05-28

Nästan fullt på högskolorna


Många fler har sökt till högskolan i höst och nästan alla universitet och högskolor räknar med att kunna fylla sina platser. Det visar en ny statistisk analys från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-05-27

BTH:s rutiner med muntliga beslut kritiseras


Högskoleverket riktar kritik mot Blekinge tekniska högskola för lärosätets rutiner med muntliga behörighetsbeslut och muntliga återkallelsebeslut på sjuksköterskeprogrammet.
Läs Högskoleverkets beslutPDF
2009-05-27

Hur har det gått?


Under 2008 granskade Högskoleverket kvaliteten på 298 utbildningar. Nio lärosäten fick även sitt eget kvalitetsarbete granskat.
Läs mer i rapporten Hur har det gått?PDF
2009-05-27

Många utländska doktorander i Sverige


Flera högskolor jobbar aktivt med att rekrytera doktorander från utlandet. En ny rapport från Högskoleverket visar att var tredje doktorandnybörjare är utländsk och hälften av dem stannar kvar i Sverige efter avslutad doktorsexamen.
Läs pressmeddelandet
2009-05-26

Nya masterexamina


Fem högskolor har ansökt om rätt att utfärda masterexamen inom totalt sju olika områden. Högskoleverket har nu beviljat fem av dessa ansökningar.
Läs mer
2009-05-25

Plagiering beror oftast på missförstånd


Det anser Jude Carrol, Staff and Educational Development Consultant  från Oxford Brookes University och expert på plagiering i högre utbildning.
Läs mer i nyhetsbrevet StudenträttPDF
2009-05-20

Skydda namnen universitet och högskola


Högskoleverket anser att det behövs ny lagstiftning för att skydda universitetsbegreppet från missbruk.
Läs skrivelsenPDF
2009-05-20

Sju utbildningar ifrågasätts


Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för sju olika utbildningar, efter att ha gjort fördjupade granskningar. Fem lärosäten är berörda.
Läs mer
2009-05-20

Vanligare att män börjar forska


I övergången mellan gymnasiet och högskolan dominerar kvinnorna, men bilden ser annorlunda ut när det gäller övergången till forskarutbildningen. Det är en högre andel män än kvinnor som väljer att doktorera. Dessa uppgifter presenterar Högskoleverket idag i sin årsrapport, som ger en helhetsbild över den svenska högskolan.
Läs pressmeddelandet
2009-05-12

Nu lockar lärarutbildningen studenter igen


Till nästan alla högskoleutbildningar ökar antalet sökande inför hösten 2009. Lärarutbildningen som har tappat sökande under många år ökar nu antalet förstahandssökande med nästan 30 procent. Arkitektutbildningen ökar ännu mer, 47 procent. Det visar nya siffror från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2009-05-08

Fyra föreslås få entreprenörsutbildningar


Fyra utbildningar i Sverige har potential att skapa spetsutbildningar i entreprenörskap av högsta internationella klass anser Högskoleverket. Chalmers tekniska högskola i Göteborg toppar listan.
Läs pressmeddelandet
2009-05-08

Har det betydelse om patienten är man eller kvinna?


Många anser att genus är den viktigaste sociala kategorin för att forma en människa. Hur påverkar det hälso- och sjukvården? Mycket, anser Ann Öhman, författare till den fjortonde titeln i serien om genusperspektiv.
Ladda ner rapportenPDF
2009-05-08

Högskoleverket om Autonomiutredningen


Högskoleverket har yttrat sig över betänkandet Självständiga lärosäten. Verket har inga invändningar mot ett ökat självbestämmande inom ett mer flexibelt system än vad som gäller i dag.
Läs merPDF
Läs även yttrandet En reformerad grundlag PDF
2009-05-07

Tillsynsbesök på Danshögskolan


Högskoleverket gör varje år tillsynsbesök vid några lärosäten. Vi besöket på Danshögskolan framkom bland annat att sammanställningar av kursvärderingar i de flesta fall saknas.
Läs rapportenPDF