www.hsv.se

Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2010-02-26

Student fick inte praktisera


Högskoleverket kritiserar Stockholms universitet för att man utan laglig grund hindrat en student från att genomgå verksamhetsförlagd utbildning. Universitetet hänvisade till att studenten polisanmälts för brott.
Läs beslutetPDF
2010-02-25

Försämrad rättssäkerhet för studenter


Högskoleverket anser att det i reglerna för högskoleförordningen ska anges vad kursplanerna ska innehålla.
Till Studenträtt, nr 1 2010PDF
2010-02-24

Ca 20 ansökningar om forskarområden på väg in


Sista ansökningsdatum för att söka examensrätt för forskarområden är den 15 mars.
Läs mer om examina på forskarnivå
2010-02-24

Får välja vilket betyg de vill konkurrera med


Tyska skolan och Lycée Français Saint Louis utfärdar svenskt slutbetyg och betyg enligt tysk respektive fransk lagstiftning för samma utbildning. Elever från dessa skolor kan välja vilket av betygen de vill konkurrera med i urvalet till en viss utbildning.
Till beslutetPDF
2010-02-23

Göteborgs och Lunds universitet får utfärda konstnärlig examen på forskarnivå


Generell licentiat- och doktorsexamen är inte utformad för konstnärlig forskarutbildning. Lärosäten som vill bedriva forskarutbildning i konst måste därför ansöka om rätten att utfärda konstnärlig examen. Göteborgs och Lunds universitet har nu fått sådan examensrätt.
Läs beslutet angående Göteborgs universitetPDF
Läs beslutet angående Lunds universitetPDF
2010-02-22

Drygt 67 000 skriver högskoleprovet i vår


Det är en ökning med 32 procent jämfört med förra våren. Ökningen är märkbar i hela landet.
Se sammanställning över antalet anmälda
2010-02-22

Fler väntas börja på lärarutbildningen igen


Antalet nybörjare på lärarutbildningen är på väg upp. Enligt preliminära prognoser kommer 2 000 fler att börja på lärarutbildningen under läsåret 2009/10. Det visar en ny analys från Högskoleverket.
Till pressmeddelande om lärarutbildningen
2010-02-18

Färre examinerade lärare och civilingenjörer


Förra läsåret minskade antalet avlagda yrkesexamina. De som har minskat mest är lärarexamen, 20 procent och civilingenjörsexamen, 14 procent. Det visar ny statistik från Högskoleverket.
Läs pressmeddelandet
2010-02-18

Uppdrag att granska vissa kurser


Högskoleverket ska klarlägga vilka utbildningar som inte leder till en examen. I uppdraget ingår också att föreslå sanktioner om dessa utbildningar inte uppfyller kraven på högre utbildning.
Se hela regeringsuppdragetPDF
2010-02-17

Högskoleverket välkomnar strategi för e-förvaltning


Högskoleverket skriver i sitt remissvar att man gärna vill ha uppdraget att samordna myndigheterna inom sakområdet utbildning. Verket vill utveckla det redan befintliga myndighetssamarbetet till en gemensam portal.
Läs yttrandetPDF
2010-02-16

Reglerna i kurs- och utbildningsplaner ska vara föreskrifter


Mycket starka skäl talar för att det i reglerna i högskoleförordningen ska anges vad kursplanerna ska innehålla i vissa avseenden. Det anser Högskoleverket i sitt remissvar till promemorian med förslag till ökad organisatorisk frihet för universitet och högskolor.
Läs yttrandetPDF
2010-02-15

Stort intresse för vårens högskoleprov


Idag är sista chansen att anmäla sig till vårens högskoleprov. Högskoleverket räknar med att minst 60 000 personer kommer att anmäla sig, en rejäl ökning jämfört med provet som skrevs förra våren.
Här kan du följa antalet anmälningar, både totalt och hur läget ser ut runt om i landet.
Läs pressmeddelandet
2010-02-12

Student måste söka igen


Högskoleverket kritiserar Stockholms universitetet för beslutet att en student måste söka igen till det psykologprogram han redan är antagen till.
Läs beslutetPDF
2010-02-12

Vad gör Högskoleverket 2010?


I mars kommer regeringens förslag om hur Högskoleverket ska arbeta med kvalitetsutvärderingar - en av 2010 års arbetsuppgifter. Verket ska bland annat också följa upp lärosätenas distansutbildning och utreda psykoterapeututbildningen.
Till Högskoleverkets verksamhetsplanPDF
2010-02-11

Ansökan om alternativt urval och andra behörighetskrav


Högskoleverket har tagit fram nya vägledningar för högskolorna, när det gäller ansökan om alternativt urval och andra behörighetskrav.
Så här går en ansökan till
2010-02-11

Myndigheter samarbetar för att underlätta för ungdomar


När ungdomar planerar för framtiden ställs ofta krav på kontakt med flera olika myndigheter. Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, CSN, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans tagit fram en broschyr och en kampanjwebb som heter "Ditt liv efter gymnasiet", där ungdomarna på ett enkelt sätt kan få samlad information.
Läs mer
Direkt till studera.nu
2010-02-08

Internationell konferens om urval till högskolan


Konferensen "Urval till högre utbildning — rättvisa, effektivitet och konsekvenser" äger rum den 15-17 juni i Umeå.
Läs mer om konferensen
2010-02-04

Informatörskonferens 6-7 maj


Årets konferens för högskolans kommunikatörer äger rum på KTH den 6-7 maj. Medverkar gör bland andra Tobias Krantz, Sofia Strömberg, Maria Sundin, Fredrik Wackå, Brit Stakston, Anders Parment, Isabelle Ståhl och Fredrik Skavlan.
Läs mer om informatörskonferensen
2010-02-01

Stora regionala skillnader i andelen ungdomar som börjar studera


Det är stora skillnader mellan olika län och kommuner när det gäller ungdomars val att studera vidare på högskolan. Uppsala och Stockholms län ligger i topp. Här har nästan varannan 24-åring börjat studera. Ungdomar i Södermanland och Gävleborg är minst studiebenägna.
Till pressmeddelandet