Dekorationsbild
2012-06-29

Vägledning för uppföljning av utbildningar med bristande kvalitet

För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet i Högskoleverkets utvärderingar sker en uppföljning ett år efter beslutsdatum för utvärderingen. Nu har Högskoleverket tagit fram en vägledning om hur uppföljningen av ifrågasatta utbildningar ska gå till. Som komplement till vägledningen finns även mallar som högskolor och universitet ska använda i samband med uppföljningsarbetet.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se