Dekorationsbild
2012-06-04

Utvärdering av forskarskolor för lärare

Högskoleverket har utvärderat regeringens satsning på forskarskolor för lärare. Detta har gjorts genom att deltagarna, de arrangerande forskarskolorna och berörda skolhuvudmän via enkäter har beskrivit hur satsningen har fungerat.
Senast uppdaterad: 2012-06-04
Kontaktperson: Thomas Furusten, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se