Dekorationsbild
2012-06-27

Utbildningarna i folkhälsovetenskap granskade

Sammantaget rör det sig om 23 utbildningar på 15 universitet och högskolor runt om i landet. 3 av utbildningarna får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, 13 får hög kvalitet och 7 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet.
Senast uppdaterad: 2012-06-27
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se