Dekorationsbild
2012-06-01

Universitetskanslern får fortsatt förtroende i den nya myndighetsstrukturen

Nu är namn och chefer klara för de nya högskolemyndigheterna. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) blir de nya högskolemyndigheterna som sjösätts vid årsskiftet. Universitetskansler Lars Haikola kommer att leda inrättandet av Universitetskanslersämbetet.
Senast uppdaterad: 2012-06-01
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se