Dekorationsbild
2012-09-26

Tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden

Varje år bedömer Högskoleverket ett stort antal utländska examina. Bedömningarna visar vilken svensk utbildning den utländska examen ifråga motsvarar. Syftet är att underlätta för utländska akademikers inträde på arbetsmarknaden. Nu har Högskoleverket följt upp vad bedömningarna betyder i processen till en anställning.
Senast uppdaterad: 2012-09-25
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se