Dekorationsbild
2012-10-24

Stödåtgärder behövs när antalet praktiktillfällen begränsas

En student blev underkänd två gånger på verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen vid Stockholms universitet. Eftersom institutionen har begränsat antalet praktiktillfällen till två fick studenten inte fortsätta sin utbildning. Högskoleverket kritiserade universitetet för att inte ha följt sina egna rutiner.
Senast uppdaterad: 2012-10-25
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se