Dekorationsbild
2012-08-22

Samarbeten mellan lärosäten är inte en fråga för Högskoleverket

- Högskoleverket har ingen åsikt vilka eventuella samarbeten eller fusioner som kan vara aktuella inom högskolesektorn. Vi har heller inte något uppdrag inom området. Det säger universitetskansler Lars Haikola angående rapportering i media de senaste dagarna.
Senast uppdaterad: 2012-08-22
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se