Dekorationsbild
2012-04-13

Resultatsök tydliggör utvärderingarna

Presentationen av de första utvärderingarna i det nya kvalitetsutvärderingssystemet kommer den 25 april. Resultaten kommer att bli enklare att hitta och tydligare att läsa än någonsin tidigare. De kommer inte att presenteras i tjocka rapporter utan i webbfunktionen Resultatsök, berättar universitetskansler Lars Haikola.
Senast uppdaterad: 2012-04-13
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se