Dekorationsbild
2012-06-20

Över 90 nya granskningar från Högskoleverket

Högskoleverket publicerar nu resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i statsvetenskap och farmaci och till dessa utbildningar närliggande områden samt receptarieexamen. Totalt rör det sig om 92 utbildningar vid 19 universitet och högskolor.
Senast uppdaterad: 2012-06-19
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se