Dekorationsbild
2012-06-13

Över 60 nya granskningar från Högskoleverket

Högskoleverket publicerar nu resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i biomedicinsk analytikerexamen, biomedicinsk laboratorievetenskap, genusvetenskap och informatik.
Senast uppdaterad: 2012-06-12
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se