www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-07-10

Nybörjaråldern sjunker bland svenska studenter

Även om de svenska högskolenybörjarna är äldre än de flesta inom OECD-länderna så har nybörjaråldern sjunkit kraftigt de senaste tio åren. 60 procent av de svenska högskolenybörjarna var 21 år eller yngre läsåret 2010/11, vilket är hela 10 procentenheter mer än för tio år sedan.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se