www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-09-14

Musik och genus — nytt jämställdhetsprojekt avrapporterat

Nu presenteras slutrapporten för ännu ett av de projekt som fått stöd från Delegationen för jämställdhet i högskolan. "Musik och genus — röster om normer, hierarkier och förändring" är namnet på rapporten. Under tre år har genusfrågor, normer och hierarkier kommit upp till ytan på Högskolan för scen och musik i Göteborg.
Senast uppdaterad: 2012-09-14
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se