Dekorationsbild
2012-04-19

Medlemskapet i ENQA

Högskoleverket är medlem i den europeiska organisationen ENQA. Alla medlemmar granskas vart femte år. En bedömargrupp har nu skrivit en rapport till ENQA efter sitt platsbesök på Högskoleverket i februari 2012. Rapporten heter "Swedish National Agency for Higher Education: Review of ENQA Membership".
Senast uppdaterad: 2012-04-20
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se