www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-27

Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad

Högskoleverket publicerar nu resultaten från kvalitetsutvärderingar av nära två hundra utbildningar på 25 universitet och högskolor runt om i landet. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala. Ett 30-tal får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.
Senast uppdaterad: 2012-04-25
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se