www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-10-04

Jämställdhet i högskolan är en fråga om rättvisa och kvalitet

- Nu när hälften av projekten har avrapporterats bekräftas den ursprungliga bilden som Delegationen för jämställdhet i högskolan tecknade att den svenska högskolan är könsuppdelad och ojämställd. Det säger Andrea Amft i en intervju i Nyheter & Debatt. Andrea är projektledare för ett regeringsuppdrag om jämställdhet i högskolan.
Senast uppdaterad: 2012-10-04
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se