www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-10-03

Jämställda fakulteter?

Nu har ännu ett projekt med finansiering från Delegationen för jämställdhet i högskolan avrapporterats. Projektet har studerat arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet. Vilken roll spelar kön i förhållande till vem som tilldelas uppdrag, anslag och tjänster?
Senast uppdaterad: 2012-10-03
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se