www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-08-29

Hög kvalitet på utbildningar inom audiologi och ortopedteknik

Högskoleverket har genomfört en nationell kvalitetsutvärdering av audiologi och närliggande huvudområden samt audionomexamen. Även utbildningar i ortopedteknik och ortopedingenjörsexamen har utvärderats.
Senast uppdaterad: 2012-09-04
Kontaktperson: Maria Sundkvist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se