www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-05-09

Hög kvalitet på utbildningar i kognitionsvetenskap

Högskoleverket har utvärderat kvaliteten på utbildningarna i kognitionsvetenskap. Av de totalt sex utbildningar bedöms fyra ha hög kvalitet. Två av utbildningarna — kandidatutbildningen vid Högskolan i Skövde och masterutbildningen vid Linköpings universitet — får omdömet mycket hög kvalitet.
Senast uppdaterad: 2012-05-09
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se