Dekorationsbild
2012-08-30

Gott samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och studenterna

Tillsynsbesöket vid Kungl. Konsthögskolan visar att det finns ett gott samarbete mellan högskolan och studentkåren och att studentkåren är väl representerad i högskolans beredande och beslutande organ. Däremot är Högskoleverket negativ till att utbildningsprogrammen inte bedrivs i form av kurser.
Senast uppdaterad: 2012-08-31
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se