Dekorationsbild
2012-09-28

Fem av hundra går vidare till forskarstudier

Bland studenterna som tog en examen mellan 2002/03 och 2006/07 har i genomsnitt fem procent gått vidare till forskarutbildning, men det varierar stort mellan olika lärosäten. Uppsala ligger i topp med en andel på 11 procent. Övergången vid varje lärosäte är dock ungefär den man kan förvänta sig utifrån utbildningsutbudet.
Senast uppdaterad: 2012-09-28
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se