Dekorationsbild
2012-09-25

ENQA:s granskning av Högskoleverket klar

ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) fattade den 14 september beslut om att Högskoleverket i dagsläget inte uppfyller alla kriterier för medlemskap och att verket får två år på sig att rätta till bristerna.
Senast uppdaterad: 2012-09-25
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se