2012-04-27

Dömer ENQA ut Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem?

De första bedömningarna som gjorts i Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem släpptes den 25 april. I samband med detta har det på några håll framförts att den europeiska organisationen ENQA, som Högskoleverket är medlem i, dömt ut systemet på förhand. Men det stämmer inte.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se