Dekorationsbild
2012-10-10

Det minoritetspolitiska målet uppföljt

Högskoleverket har rapporterat in sin uppföljning om myndighetens insatser i den egna verksamheten utifrån det minoritetspolitiska målet.
Senast uppdaterad: 2012-10-10
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se