www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-17

Delar vi lika?

"Det är först när kvinnorna blir fler som leden börjar sluta sig och kvinnorna ses som ett hot. Konkurrensen ökar och då brukar klimatet bli hårdare". Orden är Ingegerd Palmérs. Hon ansvarar för den förstudie som Högskoleverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra och som handlar om anslagsfördelningen för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.
Senast uppdaterad: 2012-04-17
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se