Dekorationsbild
2012-09-05

Blandad kvalitet på juridikutbildningarna

Högskoleverket har utvärderat samtliga utbildningar som leder till juristexamen samt närliggande huvudområden inom juridik, totalt 32 utbildningar.  Majoriteten, 18 utbildningar, får omdömet "hög kvalitet". Åtta utbildningar bedöms ha "mycket hög kvalitet", medan sex utbildningar får omdömet "bristande kvalitet".
Senast uppdaterad: 2012-09-04
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se