www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-08-22

Betydligt färre studenter på högskolan de kommande åren

Enligt lärosätenas prognoser kommer antalet helårsstudenter att vara 14 000 färre i år än toppåret 2010. Under 2010-2011 utökade regeringen antalet studieplatser som en tillfällig konjunkturåtgärd. Lärosätena har nu dragit ner på studentvolymen på grund av de minskade anslagen och antalet helårsstudenter är nu åter på samma nivå som 2009.
Senast uppdaterad: 2012-08-22
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se