Dekorationsbild
2012-06-15

Antalet kvinnliga professorer fortsätter att öka

Professorerna är den tjänstekategori på universiteten och högskolorna där könsfördelningen är som snedast. För drygt femton år sedan utgjorde kvinnorna bara åtta procent av professorskåren, medan de 2011 var nära en fjärdedel av alla professorer. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.
Senast uppdaterad: 2012-06-15
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se