Dekorationsbild
2012-07-06

Anslagen för utbildning urholkas

Universitetens och högskolornas anslag har urholkats. Det visar en ny rapport från Sveriges universitetslärarförbund, Sulf, men också Högskoleverkets årsrapport 2012.

— Det leder till att färre undervisningstimmar och förmodligen sämre kvalitet på utbildningen, säger Lennart Ståhle, stabschef vid Högskoleverket.

Läs mer i rapporten från Sveriges universitetslärarförbund (pdf)

Läs mer i Högskoleverkets Årsrapport 2012PDF

Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se