Basfakta
Biblioteksuppgifter
Budgetår: 
 Visa information om uppgiften Dölj information om uppgiften

Biblioteksuppgifter

Begrepp

  • Bokvolym: Bokbestånd av böcker och seriella publikationer mätt i hyllmeter. Uppgifter från budgetår 93/94.
  • Utlånefrekvens: Antal lån ur egna samlingar (lokala utlån och fjärrlån). Uppgifter från budgetår 93/94.
  • Sittplatser: Platser i publika utrymmen där besökare kan ta del av bibliotekets samlingar, t.ex. soffor och sittplatser vid datorer, samt läsplatser (platser som kan uttnyttjas för studier, t.ex. sittplatser vid microläsare, kataloger och i grupprum, låsbara forskarrum etc). Före 2002 avsåg uppgiften enbart läsplatser. Uppgifter från budgetår 93/94.
  • Antal datorer: Persondatorer tillgängliga för bibliotekets besökare. Inklusive persondatorer uppkopplade mot bibliotekets lokala system. Uppgifter från budgetår 1998.
  • e-böcker: Antal nedladdningar av elektroniska böcker. Uppgifter från budgetår 2007.

Uppgiftsinsamling

  • Uppgifterna avser universitets- och högskolebibliotek som har samarbete med Kungliga biblioteket/BIBSAM.
  • Tidsperiod: Uppgifterna avser budgetår.   
  • Insamlingstid och källa: Uppgifter från universitet- och högskolebiblioteken samlas in av Kungliga bilbioteket/BIBSAM.

Övrigt

  • Uppgifter för Lunds universitet avser även Lärarhögskolan i Malmö t.o.m 1997.
  • Följ länken för en lista över förkortningar på universitet och högskolor

.

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se