Dekorationsbild
2012-06-27

Yttrande över examenstillståndsansökan

Förra hösten ansökte Ersta Sköndal högskola till regeringen om tillstånd att få utfärda kandidatexamen i teologi. Högskoleverket har nu yttrat sig över högskolans ansökan och föreslår att regeringen ger Ersta Sköndal högskola tillståndet man har ansökt om.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se