Dekorationsbild
2012-05-11

Vägledning för uppföljning av bristande kvalitet

För de utbildningar som får omdömet bristande kvalitet i verkets utvärderingar sker en uppföljning inom ett år. Därefter beslutar Högskoleverket om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet. En vägledning för hur uppföljningen av ifrågasatta utbildningar ska gå till beräknas vara klar senast den 1 juli. Så snart den är klar läggs den ut på hsv.se.
Senast uppdaterad: 2012-05-11
Kontaktperson: Karin Järplid Linde, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se