Dekorationsbild
2012-04-19

Utvärderingsresultat publiceras den 25 april

Onsdagen den 25 april offentliggörs Högskoleverkets beslut och bedömargruppens yttrande med tillhörande underlag här på hsv.se. Det är de första besluten i den första omgången i Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärderingar. Dessa utvärderingar publiceras den 25 april:
  • Arbetsvetenskap
  • Ekonomisk historia
  • Geografi, kulturgeografi, geovetenskap
  • Nationalekonomi
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Journalistik
  • Psykologi, psykologexamen
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se