www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-11

Uppdaterad rapport om utvärderingssystemet

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014, som gäller examina på grundnivå och avancerad nivå, fastställdes i december 2010. Systemet reviderades den 3 april 2012 och finns nu i form av en rapport som du kan läsa här på webben.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Lena Hed, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se