www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-04-19

Sverige deltar i ny Eurostudent-undersökning

Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att sköta det svenska deltagandet i den femte omgången av Eurostudent. I Eurostudent-projektet jämförs studenters situation i ett trettiotal europeiska länder. Undersökningen fokuserar på sociala och ekonomiska villkor för studier i olika länder. Varje omgång omfattar cirka tre år och avslutas med en rapport.
Senast uppdaterad: 2012-04-27
Kontaktperson: Torkel Holmström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se