www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-05-08

Stödåtgärder vid underkänd VFU

I ett tillsynsbeslut fann Högskoleverket att Stockholms universitet inte följde sina rutiner om stödåtgärder vid risk för underkännande av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom lärarutbildningen. Universitetet beslutade därför att erbjuda studenten ytterligare ett tillfälle och upprätta en utvecklingsplan för studenten inför den tredje VFU-perioden. Högskoleverket konstaterade att Stockholms universitet vidtar ändamålsenliga åtgärder och avslutade ärendet.
Senast uppdaterad: 2012-05-08
Kontaktperson: Teresa Edelman, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se