Dekorationsbild
2012-06-12

Skövde får starta ytterligare en specialistsjuksköterskeutbildning

Högskoleverket har i dag beslutat att ge Högskolan i Skövde tillstånd att utfärda specialistsjuksköterskeexamen. Det innebär att högskolan nu kan starta den specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom som ansökan gäller.
Senast uppdaterad: 2012-06-12
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se