www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-08-15

Nytt nummer av Högskolenytt för vägledare

Höstens första nummer av Högskolenytt för vägledare har kommit. Ur innehållet: Dags för utvärdering av nyhetsbrevet, information och intervjuer på de nationella minoritetsspråken och kommande förändringar i kraven för grundläggande behörighet.
Senast uppdaterad: 2012-08-15
Kontaktperson: Ann-Sofie Fredriksson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se